top of page

Het waarom van één financiële administratie

In het kader van de besluitvorming rondom de nieuwe automatisering is door het landelijk economencollege ook uitgebreid stilgestaan bij de gewenste administratieve inrichting in de situatie van een fusieparochie. Daarbij is besloten om (ook) aan een fusieparochie standaard één administratie ter beschikking te stellen. Mede vanuit de bestuurbaarheid van de fusieparochie wordt het heel belangrijk gevonden dat er zo snel mogelijk vanuit één centrale administratie wordt gewerkt. De huidige financiële situatie van veel parochies vraagt immers om een snelle informatievoorziening om tijdig bijsturen mogelijk te maken.

In het kader van een fusieparochie wordt daarbij geen belang gehecht aan toekomstige balansen van oude parochies; door een fusie zijn de oude vermogens samengevoegd en in alle besluitvorming dienen de belangen van de totale nieuwe fusieparochie centraal te staan; de oorspronkelijke herkomst van het vermogen speelt dan geen rol meer. Natuurlijk bestaat er begrip voor lokale gevoelens rondom de herkomst van het vermogen, maar de ervaring leert dat etikettering van vermogens niet bijdraagt aan de noodzakelijk daadwerkelijke gemeenschapsvorming binnen de nieuwe parochie.

Vaak bestaat binnen de fusieparochie de behoefte om inzicht te houden in de ontwikkeling van bepaalde opbrengsten en kosten van de oude parochies. Dit kan in Exact Online eenvoudig worden gerealiseerd door het gebruik maken van kostenplaatsen. Het is echter niet gewenst dat het gebruik van kostenplaatsen wordt doorgetrokken naar de balansrekeningen, zodat alsnog ook balansen op kostenplaatsniveau zouden kunnen worden uitgedraaid. Niet alleen levert eea technisch problemen op (bijvoorbeeld bij debiteuren en crediteuren), het levert ook allerlei toerekeningsvragen op die niet bijdragen aan de opbouw van de nieuwe fusieparochie.

In de huidige standaardinrichting zijn een aantal keuzes gemaakt, gericht op het voeren van een centrale administratie. Gegeven het voorstaande mag duidelijk zijn dat deze instellingen niet zullen worden aangepast om alsnog voornoemde individuele balansen mogelijk te maken. Als u als parochie wilt vasthouden aan individuele balansen dan is slechts één oplossing mogelijk, namelijk het per oude geloofsgemeenschap aanvragen van een aparte Exact Online administratie. De daaraan verbonden kosten worden in de regel echter één op één doorbelast aan de nieuwe parochie (in sommige bisdommen bestaat een overgangsregeling), als prikkel om zo snel mogelijk alsnog de overstap te maken naar een daadwerkelijk centrale financiële administratie. Een overstap, die de daadwerkelijke vorming van een nieuwe parochie ten goede komt!

Archief
Zoeken op tags
bottom of page