Besluit Bisschoppencollege

February 3, 2018

In haar vergadering van 16 januari jongstleden heeft de Bisschoppenconferentie het besluit genomen dat iedere parochie verplicht is om een ledenadministratie te hebben èn deze via DocBase te voeren.

 

Dit betekent dat iedere parochie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 30 juni 2019 de (over)stap naar DocBase moet hebben gemaakt. Uiterlijk 30 juni 2019, omdat vanaf die datum de oude automatisering in Navision niet langer meer beschikbaar zal zijn. Zo spoedig mogelijk, omdat we als totale Nederlandse kerkprovincie per 25 mei aanstaande dienen te voldoen aan de verplichtingen zoals voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu