Landelijke introductiedagen nieuwe automatisering parochies

January 10, 2018

 

In week 5 zullen 3 landelijke bijeen-komsten worden georganiseerd voor die parochies die zo snel mogelijk wensen te starten met Exact Online. Deze avondbijeenkomsten zijn op maandag 29.1 (Rotterdam), woensdag 31.1 (Zwolle) en donderdag 1.2 (Eindhoven). Deze bijeenkomsten zijn geheel gewijd aan Exact Online.

 

Vanaf 1 maart worden bijeenkomsten gepland rondom de introductie van DocBase. Op deze dagen zal een presentatie plaatsvinden van de uitein-delijk gerealiseerde oplossing voor de nieuwe automatisering van parochies en zullen diverse introductiesessies worden georganiseerd door de verschillende leveranciers. Ook zal een uitgebreide presentatie plaatsvinden van het opleidingsmateriaal.

 

Deze introductiedagen worden georga-niseerd voor iedereen die bij de parochies  betrokken zijn of worden bij het toekomstig gebruik van de nieuwe automatiseringsoplossing voor de paro-chies. Nadere informatie over deze bijeenkomsten volgt op korte termijn.

 

U kunt zich inmiddels voor de Exact bijeenkomsten aanmelden via info@nieuwe-automatisering.nl. (onder vermelding van KASKI nummer en aantal personen).

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu