Presentatie Economencollege

December 13, 2017

Op woensdag 13 december jongstleden heeft Acanthis een presentatie verzorgd van de stand van zaken rondom de gerealiseerde oplossing in DocBase, dit ten behoeve van de gezamenlijke economen van de 7 bisdommen. Zonder uitzondering is de gerealiseerde automatiseringsoplossing zeer positief ontvangen. 

 

Het is goed om te zien dat het automateringsproject thans in een fase is terecht gekomen waarin de oorspron-kelijk nog losse puzzelstukjes nu in elkaar kunnen worden gelegd, waarmee de uiteindelijk te realiseren oplossing met rasse schreden in beeld komt. 

 

In de vergadering is grote waardering uitgesproken voor de inzet van ieder die bij het project is betrokken; zowel leden van de stuurgroep, de werkgroepen, de klankbordgroepen als ook de betrokken leveranciers! Slechts dankzij ieders inzet kan dit project tot een groot succes worden gemaakt. Nogmaals grote dank!

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu