Landelijke introductiedagen nieuwe automatisering parochies

December 13, 2017

In de weken 5 en 6 van 2018 zullen landelijke introductiedagen worden georganiseerd verspreid over de verschillende bisdommen. Het precieze schema zal in de komende week worden vastgesteld.

Op deze dagen zal een presentatie plaatsvinden van de uiteindelijk alsdan gerealiseerde oplossing voor de nieuwe automatisering van parochies en zullen diverse introductiesessies worden georganiseerd door de verschillende leveranciers. Ook zal een uitgebreide presentatie plaatsvinden van het dan opleidingsmateriaal.

 

Deze introductiedagen worden georga-niseerd voor iedereen die bij de parochies  betrokken zijn of worden bij het toekomstig gebruik van de nieuwe automatiseringsoplossing voor de paro-chies.

Zodra nadere informatie over de introductiedagen bekend is, zal deze via deze site worden 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu