Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

December 13, 2017

Bij de inrichting van de nieuwe automatisering van parochies wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden aan de eisen die aan de Kerk worden gesteld rondom de privacy van onze leden. Niet alleen de inrichting zelf, maar ook de procedures daaromheen worden door de AVG beïnvloed. Daarmee ook de wijze waarop u als parochie met uw ledenadministratie omgaat.

 

Op dit moment wordt op landelijk niveau, samen met andere kerkgenoot-schappen en de overheid, nog steeds nader overleg gevoerd over de exacte invulling die de Kerken moeten geven aan de AVG. Alhoewel zodoende de precieze eindsituatie in deze nog niet bekend is, proberen wij wel zoveel als mogelijk voor te sorteren op de te verwachten eindsituatie.

 

Nadere info volgt.

 

Tags:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu