Aanmelden voor overgang nieuwe automatisering

December 13, 2017

Vanaf heden kunt u zich als parochie aanmelden voor de overgang (vanaf 1 januari 2018) naar de nieuwe automati-seringsoplossing. Aanmelden kan via een mail naar helpdesk@nieuwe-automatisering.nl. 

 

Deze overgang wordt steeds doorge-voerd op parochieniveau; het is derhalve niet de bedoeling dat bij zogenaamde fusieparochies de overgang plaatsvindt op "torenniveau".

 

Naar aanleiding van uw aanmelding ontvangt u een vragenformulier, waarin onder andere een aantal vragen worden gesteld over de huidige stand van zaken rondom de automatisering binnen uw parochie. Op basis daarvan zal met u contact worden opgenomen over de verdere planning van de noodzakelijke conversie alsmede de daarvoor noodza-kelijke werkzaamheden en bestanden.

 

De overgang naar de nieuwe automatisering vanuit Navision dient te zijn afgerond voor 1 juli 2019. In de planning van de conversie zal voorrang worden gegeven aan die parochies die over dienen te gaan vanuit Navision.

 

 

Klik hier om het vragenformulier te downloaden. Indien u de vragenlijst graag in word-formaat wilt ontvangen, stuur dan even een mail naar info@nieuwe-automatisering.nl.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu