Brief minister Plasterk inzake SILA koppeling

In een recente brief van minister Plasterk aan de Tweede Kamer de dato 9 juni 2017 stelt de minister dat hij inzake het SILA dossier het wetgevingsproces tot beëindiging van de verstrekking van persoonsgegevens uit de Basisregistratie personen aan de SILA zal aanhouden. 


Een en ander betekent in ieder geval uitstel in de beëindiging van de SILA koppeling. De toekomst blijft echter onzeker, mede gezien de lopende kabinetsformatie. 


Klik hier om verder te lezen.

 

Tags:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu