Nieuws

Velen van u zijn in de afgelopen maanden al geconverteerd van Navision naar DocBase, anderen zijn in de komende periode tot 1 juli aan de beurt.

De eerste ervaringen met DocBase zij...

Met de steeds verdergaande uitrol van Exact en DocBase over parochies binnen de verschillende Nederlandse bisdommen komt het einde van Navision steeds dichter bij. Zoals in de afge...

Klik op onderstaande link voor de presentatie, zoals die door de verschillende betrokken partijen is gegeven tijdens de ochtendsessies en de gezamenlijke afsluiting op de introduct...

Klik hier om de nieuwsbrief van november 2017 over het project Nieuwe Automatisering Parochies te lezen.

Klik hier om de nieuwsbrief van september 2017 over het project Nieuwe Automatisering Parochies te lezen.

Nieuwe automatisering parochies van start


Op 30 mei is het project Nieuwe Automatisering parochies echt van start gegaan met een eerste bijeenkomst met alle leden van alle werkgroe...

Nieuwe automatisering voor parochies
Door de bisschoppenconferentie van de RK kerk is op 19 april jongstleden besloten tot goedkeuring van de introductie en invoering van een nieuw...

Please reload

Belangrijk nieuws !
Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu