www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu

Nieuws

Met het in gebruik nemen van Exact Online en DocBase hebben we in de loop van 2018 al een afname gezien in het aantal calls bij de helpdesk van Navision. Dit aantal zal in 2019 ver...

Met de steeds verdergaande uitrol van Exact en DocBase over parochies binnen de verschillende Nederlandse bisdommen komt het einde van Navision steeds dichter bij. Zoals in de afge...

13 Nov 2018

In de sectie “Conversie Tips” vind u inmiddels een 3 tal documenten ter ondersteuning van de migratie en voorbereidende activiteiten die alle parochies nu al kunnen starten. Deze v...

12 Nov 2018

Een belangrijke vraag bij de overgang naar de nieuwe automatisering is welke volgorde dient te worden gehanteerd? Moet alles tegelijk over, of eerst naar Exact Online en later ook...

Onderstaand treft u aan de presentaties van de voorlichtingsavonden zoals die in de afgelopen weken in Zwolle, Veldhoven en Rotterdam zijn gegeven. Het betreft de volgende drie pre...

Voor de zomer heeft Exact-Online de zogenaamde tweestapsverificatie doorgevoerd. Dit betekent dat om in te kunnen loggen een gebruiker voortaan niet alleen een gebruikersnaam met w...

27 Aug 2018

Graag maken wij u attent op een nieuwe versie van het hulpdocument voor Exact Online, zoals u dat onder "Documenten" op deze site kunt terugvinden.

In het hulpdocument  zijn de vers...

Op verzoek van het bisdom Rotterdam (in verband met een reeds geplande andere bijeenkomst op die dag)  is de aangekondigde voorlichtings- en opleidingsavond over DocBase en Exact O...

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van een voorlichtings- en opleidingsbijeenkomst in het kader van de verdere introductie van DocBase en Exact-Online. Deze bijeenkomsten vi...

19 Jul 2018

Door veranderingen in web-adressen klopte de links naar de verschillende "hulplijnen" in het document “Kennismaking Exact Online – Hulpdocument” niet meer. Inmiddels hebben wij het...

19 Jul 2018

Graag vragen wij uw aandacht voor de benodigde aanmeldingsformulieren voor het kunnen gaan gebruiken van Exact Online en DocBase.

Naast het algemene inventarisatieformulier is het n...

19 Jul 2018

Naar aanleiding van vragen van parochies over de beveiliging van gegevens in Exact Online en DocBase, een en ander in relatie tot de verplichtingen zoals voortvloeiend uit de AVG,...

In de oude automatiseringsomgeving binnen Navision was een jaarrekeningmodule opgenomen, waarmee automatisch een jaarrekening kon worden aangemaakt. In de nieuwe automatiseringsomg...

In verband met de AVG heeft Exact Online besloten tot een verzwaring van de inlogprocedure om met Exact Online te kunnen gaan werken. Alleen de inlognaam en het wachtwoord voldoen...

Om ons de gelegenheid te geven ons goed voor te bereiden op de invoering van tweestapsverificatie is met Exact de afspraak gemaakt dat voornoemde verificatie pas 1 juli aanstaande...

Please reload

Belangrijk nieuws !
Please reload

Archief