Nieuws

Velen van u zijn in de afgelopen maanden al geconverteerd van Navision naar DocBase, anderen zijn in de komende periode tot 1 juli aan de beurt.

De eerste ervaringen met DocBase zij...

Op donderdag 31 januari, vroeg in de ochtend, is er een aanpassing in DocBase aangebracht. Daarmee moet voorkomen worden dat gebruikers het hangen van het systeem ervaren.

Mocht u o...

Met het in gebruik nemen van Exact Online en DocBase hebben we in de loop van 2018 al een afname gezien in het aantal calls bij de helpdesk van Navision. Dit aantal zal in 2019 ver...

13 Nov 2018

In de sectie “Conversie Tips” vind u inmiddels een 3 tal documenten ter ondersteuning van de migratie en voorbereidende activiteiten die alle parochies nu al kunnen starten. Deze v...

12 Nov 2018

Op basis van de eerste ervaringen met het gebruik van DocBase zijn in de afgelopen periode enkele wijzigingen in de inrichting ervan aangebracht. In bijgaand document worden deze w...

12 Nov 2018

Een belangrijke vraag bij de overgang naar de nieuwe automatisering is welke volgorde dient te worden gehanteerd? Moet alles tegelijk over, of eerst naar Exact Online en later ook...

Onderstaand treft u aan de presentaties van de voorlichtingsavonden zoals die in de afgelopen weken in Zwolle, Veldhoven en Rotterdam zijn gegeven. Het betreft de volgende drie pre...

Alle opleidingsfilmpjes over DocBase, die tot op heden zijn gemaakt, zijn thans via Youtube af te spelen. U vindt de links naar de verschillende filmpjes onder het onderdeel "Oplei...

Vandaag zijn we begonnen met het op site zetten van alle tot nu gemaakte opleidingsfilmpjes voor DocBase. In de komende dagen zal er voor worden gezorgd dat alle opleidingsfilmpjes...

In verband met onderhoud aan de database van Docbase kan het zijn dat hedenavond, 26 september 2018, Docbase tussen 23.00 uur en 01.00 uur minder goed of niet bereikbaar is. Onze e...

Voor de zomer heeft Exact-Online de zogenaamde tweestapsverificatie doorgevoerd. Dit betekent dat om in te kunnen loggen een gebruiker voortaan niet alleen een gebruikersnaam met w...

19 Jul 2018

Graag vragen wij uw aandacht voor de benodigde aanmeldingsformulieren voor het kunnen gaan gebruiken van Exact Online en DocBase.

Naast het algemene inventarisatieformulier is het n...

19 Jul 2018

Naar aanleiding van vragen van parochies over de beveiliging van gegevens in Exact Online en DocBase, een en ander in relatie tot de verplichtingen zoals voortvloeiend uit de AVG,...

30 May 2018

In het bericht “Opmerkingen bij de conversietool” d.d. 10 mei 2018 hebben we aangegeven dat deze tool uitsluitend bedoeld is voor het voorbereiden van de conversie van gegevens uit...

In de afgelopen weken hebben er nog een aantal proefconversies van parochies plaatsgevonden. De uitkomsten van deze proefconversies was zodanig, dat DocBase nu volledig klaarstaat...

Please reload

Belangrijk nieuws !
Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu