Nieuws

29 Aug 2019

Voortgang herstelacties nav Navision conversies

Afgelopen dagen is hard gewerkt aan de in de vorige nieuwsbrief aangegeven herstelacties.  De volgende punten zijn afgehandeld.

De vol...

Export financiële gegevens uit Navision ten behoeve van naslag


Zoals bekend wordt Navision binnenkort geheel afgesloten en zal er slechts een beperkte omgeving beschikbaar zijn voo...

21 Aug 2019

Gedurende de conversie van Navision naar DocBase is het voorgekomen dat gegevens niet in DocBase zijn opgenomen terwijl deze wel in Navision aanwezig waren. Wat er niet goed is geg...

16 Aug 2019

Conversie tool bijgewerkt
Op basis van terugkoppeling van parochies, zijn de bestanden van de conversie tool aangepast. Meest belangrijke is de uitleg op de instructies pagina en d...

6 Aug 2019

Wijkindeling voorkeurparochianen

In de ledenkaart wordt onder de gegevens van de wijkindeling een link getoond die koppelt aan de betreffende regel in de lijst “07. Bezorging – wijk...

2 Aug 2019

Conversie fase 2
Alle conversies van Navision naar DocBase zijn uitgevoerd; we zijn inmiddels gestart met de tweede fase. Wat houdt fase 2 van de conversie in:

  1. Tijdens de reeds...

Please reload

Belangrijk nieuws !
Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu