Nieuws

Op donderdag 31 januari, vroeg in de ochtend, is er een aanpassing in DocBase aangebracht. Daarmee moet voorkomen worden dat gebruikers het hangen van het systeem ervaren.

Mocht u o...

30 Jan 2019

Extra capaciteit aanmaken Exact Online administraties
Het aanmaken van Exact Online administratie vraagt per administratie best wel wat tijd. Om de aanvragen die nu binnenstromen t...

Ondanks al het harde werken van de DocBase specialisten, zijn zij er helaas nog niet in geslaagd het af en toe "hangen" van het systeem geheel op te lossen. Wèl lijkt het er op dat...

22 Jan 2019

Stabiliteit DocBase
Vorige week is gemeld dat er een aantal aanpassingen is gedaan, maar dat deze niet afdoende waren. Eén van de vervolgaanpassingen is geweest dat bij het opstart...

14 Jan 2019

Het is helaas gebleken dat ondanks de inspanningen en gunstige resultaten die we afgelopen dagen hebben gezien, het vandaag toch nog is gebeurd dat DocBase bij het openen van de le...

14 Jan 2019

Stabiliteit van DocBase en andere verbeteringen
De laatste tijd ervaren gebruikers van DocBase dat het systeem af en toe bij het openen van een lijst niet verder komt dan het laten...

Met het in gebruik nemen van Exact Online en DocBase hebben we in de loop van 2018 al een afname gezien in het aantal calls bij de helpdesk van Navision. Dit aantal zal in 2019 ver...

Met de steeds verdergaande uitrol van Exact en DocBase over parochies binnen de verschillende Nederlandse bisdommen komt het einde van Navision steeds dichter bij. Zoals in de afge...

4 Jan 2019

Het projectteam Nieuwe Automatisering Parochies wenst u van harte een goed en gezond 2019!

Vandaag is een nieuwe versie van de volgende 3 documenten op de site geplaatst:

  • DocBase...

Please reload

Belangrijk nieuws !
Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu