Nieuws

In de afgelopen periode is gebleken dat de e-mailadressen die eindigen op @rkk-online.nl in de praktijk niet altijd goed werken. In sommige gevallen blijkt mail niet goed te zijn a...

13 Nov 2018

In de sectie “Conversie Tips” vind u inmiddels een 3 tal documenten ter ondersteuning van de migratie en voorbereidende activiteiten die alle parochies nu al kunnen starten. Deze v...

12 Nov 2018

Op basis van de eerste ervaringen met het gebruik van DocBase zijn in de afgelopen periode enkele wijzigingen in de inrichting ervan aangebracht. In bijgaand document worden deze w...

12 Nov 2018

Een belangrijke vraag bij de overgang naar de nieuwe automatisering is welke volgorde dient te worden gehanteerd? Moet alles tegelijk over, of eerst naar Exact Online en later ook...

Zoals bekend is de doelstelling binnen het project rondom de nieuwe automatisering voor parochies dat de conversie vanuit Navision naar DocBase landelijk voor 1 juli 2019 is afgero...

Please reload

Belangrijk nieuws !
Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu