Nieuws

Op verzoek van het bisdom Rotterdam (in verband met een reeds geplande andere bijeenkomst op die dag)  is de aangekondigde voorlichtings- en opleidingsavond over DocBase en Exact O...

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van een voorlichtings- en opleidingsbijeenkomst in het kader van de verdere introductie van DocBase en Exact-Online. Deze bijeenkomsten vi...

19 Jul 2018

Door veranderingen in web-adressen klopte de links naar de verschillende "hulplijnen" in het document “Kennismaking Exact Online – Hulpdocument” niet meer. Inmiddels hebben wij het...

Met de conversie van enkele grote fusieparochies, zoals die in de afgelopen dagen heeft plaatsgevonden, begint de conversie naar DocBase serieus op gang te komen.

De geconstateerde...

19 Jul 2018

Graag vragen wij uw aandacht voor de benodigde aanmeldingsformulieren voor het kunnen gaan gebruiken van Exact Online en DocBase.

Naast het algemene inventarisatieformulier is het n...

19 Jul 2018

Naar aanleiding van vragen van parochies over de beveiliging van gegevens in Exact Online en DocBase, een en ander in relatie tot de verplichtingen zoals voortvloeiend uit de AVG,...

Toen wij het project Nieuwe Automatisering Parochies zijn gestart, hebben wij gebruik gemaakt van e-mail adressen, eindigend op @nieuwe-automatisering.nl. Later zijn deze vervangen...

In de oude automatiseringsomgeving binnen Navision was een jaarrekeningmodule opgenomen, waarmee automatisch een jaarrekening kon worden aangemaakt. In de nieuwe automatiseringsomg...

Please reload

Belangrijk nieuws !
Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu