Nieuws

Opmerking vooraf (toegevoegd 2.5.2018): Voor de conversie van gegevens vanuit Navision naar DocBase behoeft het conversiesjabloon niet door de parochie te worden gevuld. Er is voor...

In het kader van de nieuwe automatisering zijn door het Economencollege een aantal belangrijke keuzes gemaakt in de uitwerking van de gevolgen van een fusie in DocBase en Exact Onl...

In de afgelopen weken is hard gewerkt aan de conversie van een aantal parochies. Duidelijk is geworden dat het inrichten van een pakket één is, maar dat de conversie van 700 paroch...

Inmiddels zijn al meer dan 100 financiële administraties van parochies gestart in Exact Online. Vanzelfsprekend leidt dat tot vragen en (aanloop-)problemen. Vandaar dat wij afgelop...

Wilt u steeds op de hoogte gesteld worden als er een nieuw bericht op deze site verschijnt? Meldt u dan aan voor de automatische berichtenservice. U kunt daarvoor uw mailadres en u...

In de afgelopen periode zijn al ongeveer 100 parochies daadwerkelijk gestart met het gebruik van Exact Online. Tot heden veel gestelde vragen en problemen hebben we samengebracht i...

Tijdens de afgelopen voorlichtingsdagen is onder andere een presentatie gegeven over de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze presentatie is onder andere ingegaan...

Parochies die gebruik maken van de diensten van een administratie- of accountantskantoor kunnen ten behoeve van hun accountant een toegangscode aanvragen voor de administratie van...

Tijdens de laatste introductiedagen in Roermond en Veldhoven hebben wij een slag om de arm gehouden of het mogelijk is de in het kader van de automatisering aan te vragen VOG grati...

Door het landelijk Bisschoppen College is in januari jongstleden bepaald dat alle parochies verplicht zijn tot het voeren van een ledenadministratie en dat zij dit dienen te doen m...

In het kader van de besluitvorming rondom de nieuwe automatisering is door het landelijk economencollege ook uitgebreid stilgestaan bij de gewenste administratieve inrichting in de...

Zojuist is het bericht doorgekomen dat de storing in het datacentrum is opgelost zodat parochies indien gewenst weer kunnen inloggen in Navision. (14.45 uur)

Please reload

Belangrijk nieuws !
Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu