Nieuws

Om een persoonlijke toegangscode te kunnen krijgen voor DocBase en/of Exact Online, is het in het kader van de bescherming van de privacy noodzakelijk dat wij van u een Verklaring...

Is het nodig is om de ledenbestanden zoals die op dit moment worden bijgehouden in Navision, op te schonen alvorens een en ander wordt geconverteerd naar DocBase (bijvoorbeeld het...

In maart 2018 worden algemene introductiedagen georganiseerd rondom de nieuwe automatisering voor de parochies. De uitnodigingen voor deze bijeenkomsten worden door de verschillend...

In de afgelopen week zijn er voor die parochies die zo snel mogelijk voor de financiële administratie willen overstappen naar Exact-Online, aparte voorlichtingsavonden georganiseer...

In haar vergadering van 16 januari jongstleden heeft de Bisschoppenconferentie het besluit genomen dat iedere parochie verplicht is om een ledenadministratie te hebben èn deze via...

Please reload

Belangrijk nieuws !
Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu