Nieuws

Nu de definitieve data bekend zijn waarop de programmatuur van Exact Online en DocBase uiterlijk aan de parochies ter beschikking wordt gesteld (1 februari respectievelijk 1 maart...

In week 5 zullen 3 landelijke bijeen-komsten worden georganiseerd voor die parochies die zo snel mogelijk wensen te starten met Exact Online. Deze avondbijeenkomsten zijn op maanda...

Bij de inrichting van de nieuwe automatisering van parochies wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden aan de eisen die aan de Kerk worden gesteld rondom de privacy van onze lede...

Invoering nieuwe automatisering parochies

In het economencollege van 9 januari 2017 is besloten tot een aanpassing in het tijdspad van de invoering van de nieuwe automatisering voor...

Please reload

Belangrijk nieuws !
Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu