Nieuws

Nieuwe automatisering voor parochies
Door de bisschoppenconferentie van de RK kerk is op 19 april jongstleden besloten tot goedkeuring van de introductie en invoering van een nieuw...

Please reload

Belangrijk nieuws !
Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu