www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu

Nieuws

Koppeling kerken met gemeentelijke basisregistratie blijft. 

Klik hier voor meer informatie.

Via onderstaande link kunt u de presentaties in pdf-bestand downloaden, zoals die op de afgelopen klankbord-groepbijeenkomsten is gebruikt.

Presentatie Klankbordgroepen 1e ronde

Pres...

Klik hier om de nieuwsbrief van september 2017 over het project Nieuwe Automatisering Parochies te lezen.

Klik hier om de presentatie in pdf-bestand te downloaden, zoals die op de afgelopen voorlichtingsbijeenkomsten is gebruikt. 

Klik hier om de presentatie in pdf-bestand te downl...

Nieuwe automatisering parochies van start


Op 30 mei is het project Nieuwe Automatisering parochies echt van start gegaan met een eerste bijeenkomst met alle leden van alle werkgroe...

In een recente brief van minister Plasterk aan de Tweede Kamer de dato 9 juni 2017 stelt de minister dat hij inzake het SILA dossier het wetgevingsproces tot beëindiging van de ver...

Binnen Exact Online bestaat de mogelijkheid om de beschikbare functionaliteit van het programma uit te breiden door de aanschaf van additionele modules.

Binnen de oplossing van de R...

Het is de bedoeling van dat de nieuwe oplossing per 1 januari 2018 in principe voor alle parochies beschikbaar staat.

In samenhang hiermee heeft IPAL besloten vanaf heden geen cursu...

Nieuwe automatisering voor parochies
Door de bisschoppenconferentie van de RK kerk is op 19 april jongstleden besloten tot goedkeuring van de introductie en invoering van een nieuw...

Please reload

Belangrijk nieuws !
Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags