www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu

Nieuws

In maart 2018 worden algemene introductiedagen georganiseerd rondom de nieuwe automatisering voor de parochies. De uitnodigingen voor deze bijeenkomsten worden door de verschillend...

In de afgelopen week zijn er voor die parochies die zo snel mogelijk voor de financiële administratie willen overstappen naar Exact-Online, aparte voorlichtingsavonden georganiseer...

In haar vergadering van 16 januari jongstleden heeft de Bisschoppenconferentie het besluit genomen dat iedere parochie verplicht is om een ledenadministratie te hebben èn deze via...

Nu de definitieve data bekend zijn waarop de programmatuur van Exact Online en DocBase uiterlijk aan de parochies ter beschikking wordt gesteld (1 februari respectievelijk 1 maart...

In week 5 zullen 3 landelijke bijeen-komsten worden georganiseerd voor die parochies die zo snel mogelijk wensen te starten met Exact Online. Deze avondbijeenkomsten zijn op maanda...

Bij de inrichting van de nieuwe automatisering van parochies wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden aan de eisen die aan de Kerk worden gesteld rondom de privacy van onze lede...

Invoering nieuwe automatisering parochies

In het economencollege van 9 januari 2017 is besloten tot een aanpassing in het tijdspad van de invoering van de nieuwe automatisering voor...

In de weken 5 en 6 van 2018 zullen landelijke introductiedagen worden georganiseerd verspreid over de verschillende bisdommen. Het precieze schema zal in de komende week worden vas...

Bij de inrichting van de nieuwe automatisering van parochies wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden aan de eisen die aan de Kerk worden gesteld rondom de privacy van onze lede...

Vanaf heden kunt u zich als parochie aanmelden voor de overgang (vanaf 1 januari 2018) naar de nieuwe automati-seringsoplossing. Aanmelden kan via een mail naar helpdesk@nieuwe-aut...

Nu langzamerhand de puzzelstukjes steeds meer op zijn plaats vallen en de verschillende onderdelen van de nieuwe automatisering met elkaar gegevens uitwisselen, komt ook de feiteli...

Inmiddels heeft de vijfde zogenaamde iteratie van de gezamenlijke werkgroe-pen plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is met name aandacht be-steed aan de op- en aanmerkingen, di...

Op woensdag 13 december jongstleden heeft Acanthis een presentatie verzorgd van de stand van zaken rondom de gerealiseerde oplossing in DocBase, dit ten behoeve van de gezamenlijke...

Om de nieuwe automatiserings-oplossing toe te lichten, zijn in de afgelopen maanden in verschillende bisdom-men voorlichtingsavonden georganiseerd. 

Ook voor het bisdom Roermond is...

Klik hier om de nieuwsbrief van november 2017 over het project Nieuwe Automatisering Parochies te lezen.

Please reload

Belangrijk nieuws !
Please reload

Archief