Nieuws

Export financiële gegevens uit Navision ten behoeve van naslag


Zoals bekend wordt Navision binnenkort geheel afgesloten en zal er slechts een beperkte omgeving beschikbaar zijn voo...

Velen van u zijn in de afgelopen maanden al geconverteerd van Navision naar DocBase, anderen zijn in de komende periode tot 1 juli aan de beurt.

De eerste ervaringen met DocBase zij...

Op donderdag 31 januari, vroeg in de ochtend, is er een aanpassing in DocBase aangebracht. Daarmee moet voorkomen worden dat gebruikers het hangen van het systeem ervaren.

Mocht u o...

Ondanks al het harde werken van de DocBase specialisten, zijn zij er helaas nog niet in geslaagd het af en toe "hangen" van het systeem geheel op te lossen. Wèl lijkt het er op dat...

Met het in gebruik nemen van Exact Online en DocBase hebben we in de loop van 2018 al een afname gezien in het aantal calls bij de helpdesk van Navision. Dit aantal zal in 2019 ver...

Met de steeds verdergaande uitrol van Exact en DocBase over parochies binnen de verschillende Nederlandse bisdommen komt het einde van Navision steeds dichter bij. Zoals in de afge...

In de afgelopen periode is gebleken dat de e-mailadressen die eindigen op @rkk-online.nl in de praktijk niet altijd goed werken. In sommige gevallen blijkt mail niet goed te zijn a...

Zoals bekend is de doelstelling binnen het project rondom de nieuwe automatisering voor parochies dat de conversie vanuit Navision naar DocBase landelijk voor 1 juli 2019 is afgero...

Onderstaand treft u aan de presentaties van de voorlichtingsavonden zoals die in de afgelopen weken in Zwolle, Veldhoven en Rotterdam zijn gegeven. Het betreft de volgende drie pre...

Alle opleidingsfilmpjes over DocBase, die tot op heden zijn gemaakt, zijn thans via Youtube af te spelen. U vindt de links naar de verschillende filmpjes onder het onderdeel "Oplei...

Vandaag zijn we begonnen met het op site zetten van alle tot nu gemaakte opleidingsfilmpjes voor DocBase. In de komende dagen zal er voor worden gezorgd dat alle opleidingsfilmpjes...

In verband met onderhoud aan de database van Docbase kan het zijn dat hedenavond, 26 september 2018, Docbase tussen 23.00 uur en 01.00 uur minder goed of niet bereikbaar is. Onze e...

Voor de zomer heeft Exact-Online de zogenaamde tweestapsverificatie doorgevoerd. Dit betekent dat om in te kunnen loggen een gebruiker voortaan niet alleen een gebruikersnaam met w...

Op verzoek van het bisdom Rotterdam (in verband met een reeds geplande andere bijeenkomst op die dag)  is de aangekondigde voorlichtings- en opleidingsavond over DocBase en Exact O...

Please reload

Belangrijk nieuws !
Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu