Nieuws

1 Jul 2020

In de praktijk is gebleken dat de bevoegdheden/rechten van een gebruiker met de KB-rol, de rol van kerkbijdrage-administrateur, in Exact Online niet duidelijk genoeg of te beperkt...

8 May 2020

Als extra service naar haar gebruikers verschijnt in Exact Online een bericht over en verwijzing naar informatie over de NOW-regeling, de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid...

4 Sep 2019

In de instructie “Vastlegging financiële gegevens Navision”, die is opgenomen in de sectie “documenten”, is beschreven hoe de grootboekmutaties naar Excel kunnen worden geëxporteer...

20 May 2019

In de FAQ’s Exact Online waren in onderdeel 2.6 al instructies opgenomen voor het incasseren van kerkbijdragen via Exact Online. Inmiddels hebben we deze instructies uitgebreid en...

26 Apr 2019

Abonnementen voor incasso van kerkbijdragen worden in DocBase opgezet. De informatie wordt vanuit DocBase automatisch aan Exact Online doorgegeven. In Exact Online worden een relat...

25 Oct 2018

Onder het onderdeel "Documenten" is op deze site een nieuwe versie van de veel gestelde vragen (FAQ's) voor Exact Online opgenomen. Van harte ter lezing en gebruik aanbevolen! Voor...

27 Aug 2018

Graag maken wij u attent op een nieuwe versie van het hulpdocument voor Exact Online, zoals u dat onder "Documenten" op deze site kunt terugvinden.

In het hulpdocument  zijn de vers...

19 Jul 2018

Door veranderingen in web-adressen klopte de links naar de verschillende "hulplijnen" in het document “Kennismaking Exact Online – Hulpdocument” niet meer. Inmiddels hebben wij het...

12 Jun 2018

Voorafgaand aan de verstrekking van de inloggegevens voor Exact Online is aan alle gebruikers het document “Kennismaking Exact Online – Hulpdocument” toegezonden met daarin enkele...

30 May 2018

In het bericht “Opmerkingen bij de conversietool” d.d. 10 mei 2018 hebben we aangegeven dat deze tool uitsluitend bedoeld is voor het voorbereiden van de conversie van gegevens uit...

Please reload

Belangrijk nieuws !
Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

www.rkk-online.nl is een site van IPAL, de gezamenlijke automatiseringsorganisatie van de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland.

contact: IPAL, postbus 215, 6130 AE Sittard;

l.remkes@ipal.nu